Books

 


หนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond

โดย เวอร์จิเนีย ซาเทียร์, จอห์น แบนเมน, เจน เกอร์เบอร์ และมาเรีย กอมอรี่
แปลภาษาไทยโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ 

" หนังสือเล่มนี้เป็นผลที่ได้จากการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันของพวกเรากับเวอร์จิเนีย ซาเทียร์เป็นเวลาหลายปี เราสามคนได้รู้จักกับเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ตั้งแต่ปี 1970  หรืออาจจะก่อนหน้านั้น พวกเรารู้สึกแปลกใจ ชื่นชม รู้สึกเหมือนถูกท้าทาย และที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเมื่อได้พบกับเธอ 

ไม่มีใครในพวกเราที่รู้สึกว่าพอแล้วกับการเฝ้าดูเธอบำบัดครอบครัวต่างๆ เราติดตามเธอไปยังสถานที่หลายแห่งในโลกนี้ที่เธอไปทำการฝึกอบรม ซึ่งแต่ละครั้งมักจะใช้เวลานานถึงสี่สัปดาห์ เราเรียนรู้กับเธอในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในเม็กซิโก อิสราเอล เยอรมัน อารูบา ฝรั่งเศส และแคนาดา และส่วนใหญ่ก็ในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงแรกๆ การสอนส่วนใหญ่ของเวอร์จิเนียเป็นการสอนโดยใช้วิธีการสาธิตกับผู้เข้าอบรม วิธีการนี้เปิดโอกาสอย่างมากให้เราได้สัมผัสกับผลกระทบอันทรงพลังจากวิธีการต่างๆ ที่เธอใช้ รวมทั้งตัวตนที่เปี่ยมด้วยพลังของเธอ"

จำนวน 424 หน้า  ราคา 300 บาท

ขณะนี้ หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย  (อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน)

 

 

หนังสือเพิ่มเติม