‘Inner healer’


‘Inner healer’ ผู้เยียวยาภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน
โดย อ.ลอร่า ดอจสัน และ อ.มัวรีน เกรฟ

ถ่ายทอดความรู้จากครูผู้มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจงานของเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ และ คาร์ล จุง อย่างลึกล้ำ

วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สำหรับนักวิชาชีพ
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดและวิธีการสมัคร
https://goo.gl/wheuJh