ประวัติสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

ความเป็นมาสมาคมฯ นับแต่ก่อตั้ง จนปัจจุบัน

เรียบเรียงโดย รศ. พญ. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล  สมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้