การอบรมที่รอคอย STST ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์คอร์ส Satir Transformational Systemic Therapy
(STST) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจิต

สอนภาษาไทย โดย พญ.ปริชวัน และ พญ.นวนันท์ เป็นหลักสูตรระยะยาว 2 ปี
Level 1 มี 2 phase
Level 2 มี 2 phase แต่ละ phase มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน (แบบพักค้างคืน เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติถึง 2 ทุ่ม) และต่อด้วย การทำ home trio + clinical supervision เดือนละ 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย แต่ละ phase มีค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ 15,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) + ค่า supervision 5 ครั้ง 5,000 บาท
มีส่วนลดค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

รุ่น(2)level 1 phase 1 เริ่ม 28 ส.ค.-1 ก.ย.64
สถานที่ในกทม.(จะแจ้งภายหลัง)

ทั้งนี้ การคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าเรียนเป็นสิทธิ์ของวิทยากรประจำหลักสูตรเท่านั้น

ผู้สนใจกรุณาติดต่อคุณมาลี เพื่อลงชื่อ(จองคิว) ด่วนนะคะ
082-022-2477

ถ้าพลาดรอบนี้ ต้องรออีก 2 ปีนะคะ จึงจะเปิดรุ่น 3(3)
ลิ้งค์ใบสมัคร
https://forms.gle/dtH6va92GxSaiwEV6