สมัครสมาชิกสมาคมฯ : มิย 22

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นชุมชนซาเทียร์ ผ่านการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

  • ค่าสมัครสมาชิก 2,500 บาท ตลอดชีพ
  • โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ "สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รามาธิบดี 026-4-66658-3
  • คุณสมบัติผู้สมัคร บุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่สนใจการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
  • ได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนาของสมาคมฯ และสิทธิการสมัครลงเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งคระกรรมการสมาคมฯ
  • สมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1oRzDtzGla_Qo5jdLashq-pqj2jRoyFiLVP8xe7O...