ข่าวสารสมาคม

............................................................................................................................................................

ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขสมาชิกสมาคมเรียบร้อยแล้ว (ล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2562) สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของท่านได้ที่ รายชื่อสมาชิก

หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด  กรุณาแจ้งมายัง thaisatirassoc@gmail.com

ตารางอบรม

ปี 2562
วันที่ คอร์สอบรม

วิทยากร

รายละเอียดและวิธีการสมัคร
5-9 มิถุนายน 2562
12-16 มิถุนายน 2562
Inner healer  

Laura Sue Dodson
Maureen Graves

https://goo.gl/wheuJh
2-5 สิงหาคม 2562 Basic Satir counseling

ภญ.ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา

ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

 https://goo.gl/forms/MnO4WHDM6YgHSoJ73
28-30 สิงหาคม 2562 Basic Satir therapy for Medical Professionals ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
รศ.พญ.พิชัย อิฎฐสกุล
 https://goo.gl/forms/HRcSPzSf33w4Mlvy2
22 -23 พฤศจิกายน 2562 The Satir Conference 2019: Connect within, Connect between, Connect among 

   

>> การอบรมที่ผ่านมา

‘Inner healer’


‘Inner healer’ ผู้เยียวยาภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน
โดย อ.ลอร่า ดอจสัน และ อ.มัวรีน เกรฟ

ถ่ายทอดความรู้จากครูผู้มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจงานของเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ และ คาร์ล จุง อย่างลึกล้ำ

วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สำหรับนักวิชาชีพ
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดและวิธีการสมัคร
https://goo.gl/wheuJh

Conference

The First Satir conference in Thailand