ข่าวสารสมาคม

............................................................................................................................................................

ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขสมาชิกสมาคมเรียบร้อยแล้ว (ล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2562) สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของท่านได้ที่ รายชื่อสมาชิก

หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด  กรุณาแจ้งมายัง thaisatirassoc@gmail.com

Thailand Satir Conference 2564

สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดซาเทียร์ ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564  Thailand Satir Conference ผ่านระบบ ZOOM

ประจำวันที่ 2-3 /16-17 ต.ค. 2021

 

 

คู่มือการสอบ STST ,2564

สำหรับนักเรียน STST  และสนใจเข้าสอบเพื่อรับการรองความรู้ และประสบการณ์การใช้ Satir model ในฐานะเครื่องมือการทำจิตบำบัด ได้ศึกษาคู่มือและแนวทางเพื่อใช้ในการสอบรับรอง

 

จริยศาสตร์ในการบำบัด

สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์  โดย พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ได้กรุณานำเสนอแนวทางจริยศาสตร์ในการทำงานด้านจิตบำบัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

Pages