ข่าวสารสมาคม

............................................................................................................................................................

ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขสมาชิกสมาคมเรียบร้อยแล้ว (ล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2562) สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของท่านได้ที่ รายชื่อสมาชิก

หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด  กรุณาแจ้งมายัง thaisatirassoc@gmail.com