STST level I

 

 

STST level I มี 2 Phrase

สำหรับ Phrase I

วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 - 17.00 น. ทุกวัน

รับจำนวนจำกัด 24 ท่าน 

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมมากกว่า 80 % และเข้า supervision ครบจึงจะได้ใบประกาศ

 

สนใจติดต่อ 082-022-2477 คุณมาลี

Download เอกสารโครงการ: