ข่าวล่าสุด

ข่าวเกี่ยวกับ TRAININGS รวมถึงข่าวทั่วไปจากสมาคม

Advanced Satir workshop: Working with couples and families by Jennifer Nagel

จบไปแล้วสำหรับ Advanced Satir workshop: Working with couples and families by Jennifer Nagel ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ