satir

หนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond

โดย เวอร์จิเนีย ซาเทียร์, จอห์น แบนเมน, เจน เกอร์เบอร์ และมาเรีย กอมอรี่
แปลภาษาไทยโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ 
" หนังสือเล่มนี้เป็นผลที่ได้จากการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันของพวกเรากับเวอร์จิเนีย ซาเทียร์เป็นเวลาหลายปี เราสามคนได้รู้จักกับเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ตั้งแต่ปี 1970  หรืออาจจะก่อนหน้านั้น พวกเรารู้สึกแปลกใจ ชื่นชม รู้สึกเหมือนถูกท้าทาย และที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเมื่อได้พบกับเธอ

ไม่มีใครในพวกเราที่รู้สึกว่าพอแล้วกับการเฝ้าดูเธอบำบัดครอบครัวต่างๆ เราติดตามเธอไปยังสถานที่หลายแห่งในโลกนี้ที่เธอไปทำการฝึกอบรม ซึ่งแต่ละครั้งมักจะใช้เวลานานถึงสี่สัปดาห์ เราเรียนรู้กับเธอในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในเม็กซิโก อิสราเอล เยอรมัน อารูบา ฝรั่งเศส และแคนาดา และส่วนใหญ่ก็ในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงแรกๆ การสอนส่วนใหญ่ของเวอร์จิเนียเป็นการสอนโดยใช้วิธีการสาธิตกับผู้เข้าอบรม วิธีการนี้เปิดโอกาสอย่างมากให้เราได้สัมผัสกับผลกระทบอันทรงพลังจากวิธีการต่างๆ ที่เธอใช้ รวมทั้งตัวตนที่เปี่ยมด้วยพลังของเธอ"

จำนวน 424 หน้า  ราคา 300 บาท


หนังสือ "ซาเทียร์ จิตบำบัด และ การพัฒนาตนเอง"

เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การทำจิตบำบัดตลอดจนการพัฒนาตนเองโดยใช้ Satir model มากกว่า 10 ปี โดยหวังว่าผู้ที่อ่านจะสามารถนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำการบำบัดได้เก่งขึ้น สนุกขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะได้เกิดพลังใจในการทำการบำบัดต่อไป

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ไม่ใช่หนังสือแปล จึงทำให้มีสำนวนที่เป็นภาษาไทยและเข้าใจง่าย ผู้เขียนหวังใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการทำจิตบำบัด และพัฒนาตนเองตามแนวจิตวิทยาแบบ Satir Model

สามารถสั่งซื้อได้ที่ เพจ facebook "สุขใจ โดย นงพงา"
https://www.facebook.com/happinesspossibility/