สมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2566 และประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ เพื่อรับรองคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2567-2570

  • 16 สค. : Pre-Congress
  • 17-18 สค. Satir Conference
  • 17 สค. ประชุมสมาชิกสมาคมฯ