📣📣📣ประชาสัมพันธ์ค้าบบ🎉🎉

The 3rd Satir Conference Thailand: Heal Family…Heal the world
งานประชุมวิชาการของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ ประเทศไทยครั้งที่ 3

😀วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566
😀สถานที่ โรงแรม Graph ห้วยขวาง กรุงเทพฯ https://goo.gl/maps/4rUqDiAZc5AvByhx6

พบกับกิจกรรม Precongress workshop และเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการนำ Satir model ไปใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การดูแลตนเอง ครอบครัว ความสัมพันธ์ การเลี้ยงลูก การทำจิตบำบัด ฯลฯ
👉🏻ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6Vpg8kOi1p58CoG2jqa7GImkcUKY19o1XHV1mi3NIrP8_w/viewform
😀หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ได้ที่คุณมาลี โทร/Line ID: 082-022-2477