บุคลากรสมาคมฯ ที่ได้รับการรับรองและให้บริการการทำจิตบำบัด/ การให้คำปรึกษา satir model

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
ห้องโอบ-อุ่นใจ
กทม.
id line : aj-yoy
0626089164

ความถนัด : Satir model, Enneagram , nvc, Brainspotting
การค้นหา-เข้าใจตนเอง ผู้อื่น การคลี่คลายความคับข้อง ขัดแย้งภายใน ซึมเศร้า ฟื้นฟูความสัมพันธ์


สุนทรี ศรีโกไสย
ที่ทำงาน จ. เชียงใหม่
id line: soontareesri , MO. ,
email: s.srikosai@gmail.com

ความถนัด : บำบัดจิตใจแนว Satir, EMDR, MI
และ Brain spotting


น.ส.พยง​ค์ศรี​ ขัน​ธิ​กุล
มีรักคลินิก​ จ.นนทบุรี​ ช่วงนี้รับเคสเฉพาะ​ online
id​ line:kpayongsri​

ความถนัด:Trauma​ therapyโดยใช้​Satir, EMDR, Brainspotting, SRI(Somato​ Respiratory​Integration)​​


พ.ญ. เกษศิริ เหลี่ยมวานิช
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ลำปาง โทร 054- 237400 ต่อ 7107

ความถนัด : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น


พญ. แพรว ไตลังคะ
ที่ทำงาน: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่
ID Line princesspraew
Email praewjang@gmail.com

ความถนัด : Satir

สุภาวดี ธัมมะรักขิต
ที่ทำงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา จ. นนทบุรี
id line: Suphawadee Tham.
Tel 0924785666
email: skynurse7303@gmail.com

ความถนัด : ทำจิตบำบัด แนวคิดซาเทียร์ และสอนทำกลุ่มจิตบำบัด


นางลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี
ที่ทำงาน งานจิตเวชและยาเสพติด รพ.บางเลน จ.นครปฐม
id line : lad7128 Tel.08499164514 email : ladpolchai@gmail.com

ความถนัด : ทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ผู้ป่วยจิตเวช ซึมเศร้า ยาเสพติด จิตบำบัดเด็กและวัยรุ่น brain spooting บรรยายและทำกลุ่มจิตบำบัด @Chaiyos : Resilience


พญ.ศันสนีย์ นิซู
ที่ทำงาน
1.รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2.รพ.รามคำแหง
3.รพ.ไทยนครินทร์
4.รพ.มนารมย์
ติดต่อ ตามหน่วยงานข้างต้น

ความถนัด: จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตบำบัดแนวซาเทียร์


น.ส.ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล
(อยู่ระหว่างรอการสอบรับรองความรู้)
ที่ทำงาน รพ.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
id line : Joychollatipiphone
Tel.0810604845
email : choll1983@hotmail.com
ความถนัด : ทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์


นางกานดา ผาวงศ์
ที่ทำงาน กลุ่มงานจิตวิทยา
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
Tel.095 6621532
email : timkanda17@gmail.com

ความถนัด : ทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ และMBTC


 

1678948009166
1678948014603
1678948023748
1678948004588
1678948019723
1634630723212
FB_IMG_1678948128494