งานอบรม Satir model สำหรับผู้ให้คำปรึกษาในแวดวงวิชาชีพ

"course basic Satir therapy "
29-31 มี.ค.66