มาเรียนรู้ซาเทียร์ผ่าน body กัน

ร่างกายซื่อสัตย์กับเราเสมอ และ เป็นช่องทางให้เราได้เชื่อมโยงกับโลกภายในของเราได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น...
ขอเชิญทุกคนมาเรียนรู้โลกภายในตามแนวซาเทียร์ ด้วยปัญญา ญานของร่างกาย