สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการวัดความสามารถในการบำบัดแบบ Satir Transformational Systemic Therapy ใหม่ทั้งสี่ท่านค่ะ