จบไปแล้วสำหรับ Advanced Satir workshop: Working with couples and families by Jennifer Nagel
ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ 🙂